Office server, řešení pro střední a malé firmy

OpenLab OFFICE Server

 

Položka
Popis
Potřebná technika
Server,
klávesnice, myš
Počítač na kterém, jsou provozovány služby uvedené níže a který je vybaven dvojím síťovým rozhraním.
Monitor CRT 15“
používá se vyjímečně, jen pro přímou práci se serverem.
 
Aplikace, programové vybavení – je možné používat jen některé
 
Firewall
Bezpečně odděluje vnitřní a vnější síť, zabraňuje úniku dat a průniku zvenčí.
File server
Poskytuje prostor pro ukládání dokumentů, které mají být sdíleny ostatními uživateli. Udržuje seznam autorizovaných uživatelů. Usnadňuje zálohování. 
Mail server
Umožňuje přijímání, třídění a odesílání pošty.
Proxy server
Zrychluje opakovaný přístup ke stránkám v internetu ukládáním jejich obsahu do dočasné paměti.
DHCP server
Automaticky nastavuje síťové  a internetové připojení jednotlivých stanic.
DNS server
Zrychluje odezvu při komunikaci v internetu a snižuje objem přenesených dat. Převádí internetové odkazy na adresy.
HTTPS server
aplikace pro sdílení, správu  a publikaci dokumentů v síti internet nebo intranet pomocí Java apletu a připojení zabezpečeného šifrováním.
VPN
Virtuální privátní síť. Tato aplikace umožní připojení do firemní počítačové sítě pomocí zabezpečeného kanálu i z nezabezpečené stanice v internetu.
Ostatní aplikace
webové servery, databáze, intranet atd.

 
 
Celková cena je součtem cen za potřebnou technik, instalaci a implementaci, popř. údržbu aplikací.
 
Poznámky:
1)       Všechen použitý software je plně licencován a není nijak omezen co do počtu připojených počítačů.
2)       V cenách údržby aplikací Firewall, Mail server a Proxy server je zahrnuta práce spojená s přenastavováním parametrů dle požadavků zákazníků a to do max. délky 1hod/aplikaci/měsíc.
3)       Při pronájmu serveru OpenLab je poskytována plná hardwareová záruka po celou dobu pronájmu.
4)       Ostatní práce jsou účtovány dle aktuálního ceníku prací